EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

KUCAK YUVA olarak misyonumuz doğrultusunda; çocuklarımızın takvim yaşlarına göre oluşturulmuş sınıflarında,egitimanlayisimiz1

o yaşa uygun verilebilecek; bilişsel, sosyal, duygusal, psikometri ve dil olarak onları geliştirecek her türlü materyali kullanarak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, bizim eğitim anlayışımızın temelini oluşturuyor.

Çünkü KUCAK YUVA olarak şunu çok iyi biliyoruz ki ; “çocuk önce oynamalı, oynarken öğrenmeli.”